Top

10 خرداد 1395

رتبه اول کشور

رتبه اول کشور
کسب رتبه اول کشوری در مسابقات علمی بسیج
مولف: منصور زارع
0  نظر
رتبه خبر: /5
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری

10 خرداد 1395

جشن الفبا

جشن الفبا
برگزاری جشن الفبا
مولف: منصور زارع
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

27 اردیبهشت 1395

جش پایان دوره

جش پایان دوره
جشن پایان دوره ابتدایی دانش آموزان ششم از خانواده ها و دانش آموزان نیز تشکر کردند.
مولف: منصور زارع
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

25 اردیبهشت 1395

سرود کلاسی

سرود کلاسی
اجرای سرود کلاسی
مولف: منصور زارع
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

21 اردیبهشت 1395

مولف: منصور زارع
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

21 اردیبهشت 1395

جلسه انجمن

جلسه انجمن
جلسه انجمن اولیا و مربیان
مولف: منصور زارع
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

12 اردیبهشت 1395

هفته معلم

هفته معلم
تقدیر از معلمان دلسوز آموزشگاه در اولین روز هفته معلم
مولف: منصور زارع
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

12 اردیبهشت 1395

مولف: منصور زارع
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - فرهنگی و هنری

12 اردیبهشت 1395

اردوی دانش آموزان

اردوی دانش آموزان
اردوی درون استانی دانش آموزان
مولف: منصور زارع
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

31 فروردین 1395

جشنواره

جشنواره
اختتامیه جشنواره قرآنی و دست های کوچک اندیشه های بزرگ با حضور کلاس اولی ها
مولف: منصور زارع
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری
قبلی  
1  2  3  4 
  بعدی
صفحه 1 از 4