چاپ خبر
حضرت جواد الائمه (ع) سه‌شنبه, ۰۹ آذر ۱۳۹۵
مارهای چمنزار
مرحله دوم: متوسط

در هر معما یک یا چند مار در چمنزار مخفی شده اند که شما باید به کمک راهنمای معما آن ها را پیدا کنید. کنار هر معما تعداد و طول مارها مشخص شده است ولی اگر به جای یکی از این دو عدد علامت سوال آمده باشد ، علامت سوال هر عددی می تواند باشد . اعداد سمت راست سطرها و پایین ستون ها ، تعداد مربع های آن سطر یا ستون است که توسط مارها اشغال شده است .

 

 

یک شرط راه گشا و بسیار مهم: خانه های مجاور یک مار باید خالی باشد یعنی نمی تواند متعلق به مار دیگر یا حتی خود این مار باشد.

 

به مثال های حل شده خیلی دقت کنید:

 

معمای شماره 1:

 


 

معمای شماره 2:

 


 

معمای شماره 3:

 


 

معمای شماره 4:

 


 

معمای شماره 5:

 


 

معمای شماره 6:

انتهای پیام/.