چاپ خبر
حضرت جواد الائمه (ع) شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
صبحانه هماهنگ پایه پنجم
در جهت ترویج فرهنگ خوردن صبحانه سالم، با اطلاع رسانی و هماهنگی واحد بهداشت آموزشگاه برنامه ای جهت خوردن صبحانه در کنار گروه همسالان و آموزگاران در بوستان مجاور به آموزشگاه ترتیب داده شد.
در جهت ترویج فرهنگ خوردن صبحانه سالم، با اطلاع رسانی و هماهنگی واحد بهداشت آموزشگاه برنامه ای جهت خوردن صبحانه در کنار گروه همسالان و آموزگاران در بوستان مجاور به آموزشگاه ترتیب داده شد.
انتهای پیام/.